login:
hasło:

My, którzy jesteśmy z Rodu Dzieduszyckich herbu Sas, zebrawszy się razem,

dajemy świadectwo sobie samym oraz potomnym naszym, że chrześcijańską jest wiara nasza,

a miłość do Boga, ludzi i Kraju jest siłą i powinnością ducha naszego.

Aby więc ustrzec się przed własnymi słabościami łączymy się dzisiaj w jeden związek na tradycji

Rodu oparty, w którego działania każdy z nas nadzieje i siły swe składa.

Tak nam dopomóż Bóg.

 

[Preambuła Statutu Związku Rodowego Dzieduszyckich przyjęta przez Zjazd w 1999 r].