login:
hasło:

WŁADZE ZWIĄZKU:

IZABELA DZIEDUSZYCKA - PREZES, PRZEDWODNICZĄCA RADY

MARIA DZIEDUSZYCKA - WICEPREZES, WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

TOMASZ WASIELEWSKI - SEKRETARZ ZWIĄZKU, CZŁONEK RADY

JAN KOZAK - SKARBNIK, CZŁONEK RADY

KRYSTYNA DZIEDUSZYCKA-RYCERSKA - CZŁONEK RADY

TOMEK MORAWSKI - CZŁONEK RADY

AGNIESZKA DZIEDUSZYCKA-MANIKOWSKA - CZŁONEK RADY

BARBARA CZARTORYSKA - CZŁONEK RADY

MARIA WASIELEWSKA - CZŁONEK RADY

TERESA GUBRYNOWICZ - CZŁONEK RADY 

KOMISJA KONTROLUJĄCA 

WOJCIECH KOZAK

ANDRZEJ BERNHARDT

DOROTA ANDRIEU D'IRAY