login:
hasło:

Prof. Kazimierz Karolczak jest od wielu lat nierozerwalnie związany z rodziną Dzieduszyckich. Jest autorem    obszernej książki pt: Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia Poturzycko-Zarzecka.Jest honorowym członkiem Związku Rodowego Dzieduszyckich Herbu Sas, jako człowiek wybitnie dla niego zasłużony. Regularnie uczestniczy we wszystkich Zjazdach i spotkaniach Związku. Był i jest świadkiem wielu najważniejszych wydarzeń w życiu zarówno Związku jak i poszczególnych jego członków. Jest wielkim przyjacielem rodziny, a przez nią samą jest traktowany jak jej członek. Bierze czynny udział w życiu Związku oraz podejmowaniu najważniejszych decyzji bezpośrednio wpływających na działalność Związku.